Normer & Teknik

I projekten som i år har fokus Normer samt Teknik är barnen i mindre grupper som får olika spår. Hur de olika projekten kommer att bli bestäms tillsammans med barnen, genom gemensam dokumentation och reflektion.

De yngsta barnen har ett eget projekt Upptäcka & Utforska, med samma fokus. Där introduserar vi aktiviteter, material och möjligheter i förskolan.

I de olika projekten dokumenterar och reflekterar vi tillsamman med barn och pedagoger över barns lärprocesser. Samt vilka nya utmaningar vi kan erbjuda dem.
Vi utgår alltid från läroplanens mål i projekten.

 

15 januari 2018