Jobba hos oss

Uppsala växer! Idag är vi cirka 100 kommunala förskolor och ca 1500 medarbetare. Vi räknar med att starta drygt tjugo nya förskolor inom de närmaste fem åren. Det innebär att vi också behöver nya medarbetare.

Hos oss får du möjlighet att arbeta i en verksamhet som växer och utvecklas, som håller hög kvalitet och där du kan få mycket stöd i arbetet av kollegor och specialister. Vi satsar också mycket på att du ska kunna vidareutveckla dig i jobbet, oavsett på vilken nivå du arbetar. Läs mer och hör av dig, du är välkommen!  

Första ingången för många till oss är Vikarieförmedlingen.
Läs här om du vill veta mer och lämna en intresseanmälan.

Här kommer du direkt till lediga tjänster uppsala.se/lediga jobb

Som anställd hos oss får du mycket stöd i arbetet
Inom den kommunala förskolan finns specialistroller som stöttar förskollärare och barnskötare i arbetet. Du kan få stöd från specialpedagoger men också från logopeder eller psykologer, som vi anlitar externt genom samarbetsavtal. Ledningsgruppen och staber för ekonomi, HR och kommunikation bidrar med sina specialkunskaper som stöd för förskolans rektorer.  

Förskolans tre utvecklingsspår
Vi arbetar efter tre olika utvecklingsspår för dig som medarbetare: professions-, ledarskaps-, och karriärbytarspår.

Professionsspåret innebär att du inte ska behöva byta jobb för att göra karriär. Du ska ha möjlighet att utvecklas genom vidareutbildning medan du jobbar kvar på din nuvarande arbetsplats.

Ledarskapsspåret innebär att vi satsar mer än tidigare på interna rekryteringar till ledare inom förskolan för att skapa kontinuitet.

Karriärbytarspåret innebär att du ska få stöd om du vill byta till ett nytt jobb inom samma område, till exempel bli specialpedagog genom vidareutbildning.

För dig som barnskötare

Fortbildning till barnskötare

I samarbete med Uppsala universitet anordnar vi fortbildning för barnskötare till förskollärare. Ett 50-tal barnskötare kommer att examineras under 2020-2021.

Validering till barnskötare genom Vuxenutbildningen

Har du arbetat flera år som barnskötare men saknar utbildning kan du ha möjlighet att komplettera dina kunskaper teoretiskt och validera till barnskötare genom kurser samtidigt som du arbetar. Du kan också tillgodoräkna dig utbildningen om du vill läsa vidare till förskollärare. Kurser startar från oktober 2019.

För både barnskötare och förskollärare

Kurser om miljö, kretslopp och att lära matte/språk ute

Uppsala Naturskola anordnar varje år kursdagar för pedagoger inom förskolan med praktisk inriktning. Hösten 2019 är inriktningen miljö och kretslopp, leka och lära språk respektive matematik ute och mer om friluftsliv. Kurserna genomförs under heldagar i Hammarskogs friluftsområde. 

För dig som förskollärare

Handledning för dig som är nyexaminerad förskollärare

Kommer du till oss direkt från din utbildning erbjuder vi alltid en ettårig handledning i grupp, som ett led i introduktionsperioden. Den innebär att gruppen träffas fem gånger per termin cirka 1,5 timme per gång.

Handleda lärarstudenter

Som mer erfaren förskollärare har du möjlighet att handleda lärarstudenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning på din förskola. Är du intresserad kan du erbjudas en kort introduktionsutbildning i handledning på fyra timmar eller en längre handledarutbildning om 7,5 hp, båda genom Uppsala universitet. 

Undervisning i förskolan 7,5 hp

En kurs på grundnivå som stöd för införandet av förskolans nya läroplan Lpfö18. Kursen anordnas i samverkan med Uppsala universitet. Den riktar sig till förskollärare som är anställda i förskolan och har behörighetsgivande examen, ett behörighetsbevis eller legitimation som förskollärare. Kursen anordnas löpande.

Professionsfördjupande kurs, 7,5 hp, riktad till förskollärare

Kursen genomförs i samarbete med Uppsala universitet och innebär 7,5 hp studier kring bland annat ledarskap. 

Karriärvägar för förskollärare

Som förskollärare kan du gå vidare och utbilda dig till rektor. Rekryteringsutbildning för blivande skolledare, 7,5 hp, kan vara första steget. Utbildningen som erbjuds genom Uppsala universitet är en kompetensutveckling för skolledare men även för andra ledaruppgifter inom skola och förskola.

Du kan även läsa vidare på Masterprogrammet i utbildningsvetenskap vid Uppsala universitet och efter magisterexamen söka till forskarutbildning.

Forskningsprojekt

Undervisning i förskolan, ett treårigt forskningsprogram

Ett forskningsprogram den kommunala förskola deltagit i 2016-2018 är Undif, undervisning i förskolan. Grundläggande inriktningar i programmet utgjordes av didaktik och ämnesdidaktik.  Vetenskaplig ledare för programmet var Ann-Christine Vallberg Roth, professor i pedagogik vid Malmö universitet.

Sex av våra kommunala förskolor har medverkat i programmet tillsammans med nio andra kommuner i landet. Förskolorna som medverkat är Tunaparken, Årstaparken, Sopranen, Ringmuren, Almunge och Rosendal. Vill du veta mer är du välkommen att kontakta dem.

Arbetet med att sprida de kunskaper och erfarenheter vi fått med oss fortsätter, genom exempelvis utvecklingsartiklar och spridningsseminarium. Genom samarbete mellan praktik och forskning, och genom utbytet av erfarenheter, skapar man möjligheter att höja förskollärarnas medvetenhet om undervisningens innehåll och former. Syftet är att utveckla kunskap, förhållningssätt och arbetsmetoder inom undervisning i förskolan. 

Möjlighet att delta i forskningsprojekt

En gång om året finns möjlighet för förskollärare/lärare inom de olika skolformerna att söka FoU-projekt.  

Läs mer om tidigare FoU-projekt på Pedagog Uppsala. 

Våra strategiska utvecklingsområden 2018-2023

Inom våra förskolor arbetar vi fokuserat med utvecklingsområden under några år tills de är ordentligt förankrade och ingår naturligt i förskolornas arbete. Utmärkande för dem är att de ger en gemensam riktning, är en långsiktig process och ska stötta det kollegiala lärandet. 

För perioden 2018-2023 arbetar vi med begreppen Undervisning i förskolan och Digitalisering för lärande som förts in i förskolans nya läroplan. Med digitalisering för lärande avser vi både medarbetares och förskolebarnens utveckling.  

Länkar till

 

Uppdaterad: