Måltider

Måltidsservice driver köket och den som är ansvarig i köket heter Matilda Magnusson och nås på telefonnummer 018-727 84 53 

22 september 2017