Verksamhet & pedagogik

Vi ser barn som sociala, nyfikna kunskapssökande och aktiva i sitt lärande. Varje barn är UNIKT och varje barn KAN.

Barn lär sig i samspel med andra barn och vuxna i en positiv och tillåtande miljö. Gemensamma upplevelser ger inspiration att utforska mera. Nyfikenhet, upptäckarglädje och delaktighet är grunden för inlärning.

Kunskap är en process. Barn ska ges tid och möjlighet att med alla sinnen utforska olika områden. I leken utvecklar och befäster barnen sin kunskap, lär sig socialt samspel och utvecklar empati.

Hos oss har barn möjlighet att själva påverka och ha inflytande över sin dag på förskolan. Med det följer både rättigheter och ansvarstagande. Respekten för varandra och miljön är viktig. Genom vårt projekterande arbetssätt synliggörs att alla är viktiga och att alla bidrar med något, samt vikten av att lyssna och berätta. Det blir ett förhållningsätt för Voksenåsen.

Vi samarbetar med barnen för att ge dem trygghet och utmaningar. 

Våra ledord är: GLÄDJE, TRYGGHET, DELAKTIGHET.
Innebörden av dessa ledord är viktiga för oss alla.

15 januari 2018