Välkommen till Voksenåsens förskola

Voksenåsen har tre block som arbetar med barn i åldrarna 1-5 år. Varje block har en avdelning för de yngre barnen och en för de äldre barnen, med ett stort mötesrum mellan avdelningarna.

Förskolan har en stor gård med bla. fruktträd, bärbuskar och en bra backe, för lek och pulkaåkning.
Vi har även närhet till fotbollsplan, flera parker, skog och bussar.

Att arbeta i block möjliggör möten mellan barn i olika åldrar, som då kan leka och lära av varandra.

Barnen har möjlighet att själv välja vilken/ vilka jag vill vara med. I den stora gruppen bildas många små grupper där barnen ges utrymme att vara en aktiv del.

Uppdaterad: