Hållbar utveckling

Vi utgår alltid från läroplanens mål i projekten. Målområdet varierar mellan matematik, språk/kommunikation, naturvetenskap och teknik.

Varje läsår börjar vi projekterandet med en undersökningsfas, där barnen erbjuds flera olika aktiviteter inom valt fokusområde.

Hur de olika projekten kommer att bli bestäms tillsammans med barnen, genom gemensam dokumentation och reflektion.

De yngsta barnen har ett eget projekt Upptäcka & Utforska, med samma fokus. Där introducerar vi aktiviteter, material och möjligheter i förskolan.

I de olika projekten dokumenterar och reflekterar barn och pedagoger tillsammans över barnens lärprocesser. Det blir utgångspunkten för vilka nya utmaningar vi kan erbjuda.

Uppdaterad: