Kontakt

Voxenåsens förskola
Oslogatan 127
752 64 Uppsala

Öppettider: 06:30-18:30

Avdelningar
Hugin 018-727 55 43
Munin 018-727 55 42
Körsbäret 018-727 84 72
Dalen 018-727 84 73

Biträdande förskolechef
Monica Junefelt
Förskolechef
Karin Sjölin
3 september 2018